Välj en sida

Tjänster

Våra tjänster

Yze Snickeri Tjänster är ett företag inom snickeribranschen. Vi erbjuder hjälp med det mesta inom finsnickeri och träarbete. Vi tar oss an små såväl som stora uppdrag, för oss är det inte uppdragets storlek som spelar roll. 

Anlitar ni oss för ert nästa projekt kommer vi arbeta målinriktat, noggrant och ambitiöst för att leverera arbete och resultat som lever upp till de förväntningar som finns. 

Vi arbetar med:

  • Finsnickeri
  • Träarbete
  • Golv
  • Väggar
  • Dörrar
  • Kök
  • Renovering
  • Montering av möbler
  • Trädgård